Invitation til velkomstarrangement for tilflyttere Slagelse Musikhus, Søndag d. 6. oktober, kl. 9.45 – 12.45

 

Foreninger og kulturtilbud i Slagelse Kommune inviteres til at præsentere sig for nye tilflyttere.

2 gange om året byder Slagelse Kommune og borgmester John Dyrby Paulsen nye borgere velkommen ved et særligt velkomstarrangement.

Til velkomstarrangementet kan nye tilflyttere blive klogere på, hvad Slagelse Kommune har at byde på.

Borgmester John Dyrby Paulsen fortæller om kommunen, og kommunens bosætningsteam står klar til, at besvare spørgsmål og tage en snak om tilbud og muligheder.

Samtidig vil vi gerne invitere et bredt udvalg af kommunens mange foreninger- og kulturtilbud til at stå til rådighed med information og inspiration til aktiviteter og fællesskaber. De kan opstille en stand i musikhuset, der kommer til at fungere som en markedsplads, som tilflytterne kan besøge efter de har spist brunch.

Arrangementet er gratis, og formålet er at give nye tilflyttere til Slagelse Kommune en god modtagelse samt videregive viden og informationer, som er både nyttige og rare, når man skal skabe sig en hverdag et nyt sted.

Der er plads til max 24 udstillere på markedspladsen og de bliver fordelt efter først til mølle princippet, men med forbehold for, at vi sikrer en bred repræsentation af aktører fra hele geografien. Pladserne er hurtigt væk, så det gælder om at være hurtig, hvis man skal have en plads.

Tilmelding:

udvikling@slagelse.dk

  • Tilmeld senest 23. september 2019
  • Angiv om I stiller med en eller to repræsentanter for foreningen
  • Medsend en fil med foreningens logo (til oversigtskort)