Klik for større billede

Til medlemmerne af Kulturelle Samråd i Danmark

 

Vedr. retningslinjer for åbning efter COVID-19

Den politiske aftale indgået 8. juni øger forsamlingsforbuddet fra den 8. juni 2020 til 50 personer, 8. juli 2020 til 100 personer og 8. august 2020 til 200 personer for arrangører omfattet af de  retningslinjer, der fremgår af de vedhæftede dokumenter. . Endvidere undtages sommeraktiviteter, ferielejre mv. for børn og unge for forsamlingsforbuddet – dog med maksimalt 500 deltagere. Det samme gælder for arrangementer, hvor deltagerne i væsentlighed sidder ned.

 

De opdaterede retningslinjerne for hhv. indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter vedhæftes derfor her.

 

Landsbestyrelsen med suppleanter efter generalforsamlingen 2018
Fra venstre: Mogens Gammel Pedersen, Køge (kasserer), Gunhild Olesen Møller, Mors, Jacob Løve, Gladsaxe (sekretær), Christella Lerke, Halsnæs (suppleant), Preben Frederiksen, Frederikssund, Erik Vigsø, Aarhus (næstformand), Inger Bork-Larsen, Haderslev og Hans Rostholm, Herning (formand).

 Takster til foreningsfrivillige i 2019

I forbindelse med årsskiftet kan det være en god ide at se på, hvilke takster der er gældende (fastsat af Skatterådet), når det drejer sig om godtgørelse af udgifter til frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.v.


Telefon og internet

Frivillige og hermed også bestyrelsesmedlemmer kan få en godtgørelse for de udgifter, de har til telefon, internet, administration og lign. I 2019 må denne godtgørelse højst beløbe sig til:

Telefon og internet: 2.400 kr.

Administration (og andet): 1.450 kr.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale uden dokumentation, dvs. at man ikke behøver at kræve bilag for udgiften. Det er foreningens bestyrelse, der afgør, hvor meget godtgørelsen skal være.
Godtgørelsen er skattefri, hvis man ikke er ansat i foreningen.

Kost og rejser
Derudover kan der betales skattefri kompensation for flg. udgifter:

Kost i forbindelse med arrangementer: 80 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare min. 5 timer.

Logi ved rejser: Max 219 kr. pr. dag pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning.

Diæter ved rejser med overnatning: 509 kr. pr. døgn og 1/24 del af 509 kr. pr. påbegyndt time for øvrige rejsedage. Hvis der er fri fortæring skal satserne pr. døgn reduceres med 74,70 kr. for morgenmad og 149,40 kr. for frokost og aftensmad.

Hvis der ydes helpension med alle tre måltider, eller hvis rejseudgifterne dækkes efter regning, kan der udbetales 124,50 kr. om dagen til småfornødenheder.

Kørsel
Din forening kan udbetale befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat flg. satser, som gælder pr. 1. 1. 2019 for kørsel i egen bil:

  • For de første 20.000 km: 3,56 kr. pr. km
  • Over 20.000 km: 1,98 kr. pr. km

Der er tale om maksimumsatser. En forening kan beslutte at refundere mindre end statens takst og fx også give den mindste sats for de første 20.000 km. Godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel, hvilket betyder

  • En bil, der er indregistreret i ejerens navn
  • En bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi
  • En leaset bil, når det er ”ejeren” (eller ægtefælle/samlever), der afholder leasingudgiften og øvrige udgifter på bilen

Den skattefri godtgørelse til kørsel er ikke afhængig af loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det betyder, at foreningen både kan give frivillige tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration m.v.

Pc, tablet, telefon og internetforbindelse
Foreningen kan også stille pc, tablet, telefon og internetforbindelse til rådighed til sine frivillige, uden at de skal betale skat. Dog kan man ikke både få stillet disse til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse efter taksterne øverst i artiklen.

Faktiske udgifter som alternativ

Foreningen kan i stedet for ovennævnte vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at de frivillige skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk!
Hvis man får godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan man ikke samtidig få en skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for administration sammen med satserne for internet og administration. (Kilde: DGI)

Yderligere informationer hos SKAT https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234832