Lidt historie

Slagelse Kulturråd blev stiftet den 26. september 2006

Stiftelsen af Slagelse Kulturråd var resultatet af de ønsker der naturligt fremkom som følge af kommunesammenlægningen mellem Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj kommune.

Kulturkredsen i Slagelse, Kulturelt Samråd i Korsør og Kulturelt Samråd i Skælskør, samt lokale ildsjæle fra Hashøj var de kulturelle kræfter der i en årrække havde været bindeled til kommunerne og med inspiration været drivkraften bag et utal af kulturelle begivenheder.

Den historiske baggrund:

Kulturkredsen i Slagelse blev stiftet i maj 1966 som et bindeled mellem lokale foreninger med kulturelle formål og som kontaktorgan til de bevilgende myndigheder.

Kulturkredsen tog gennem sit 40-årige virke initiativ til mange kulturelle tiltag bl.a. rejstes Danmarks højeste flagmast ved Antvorskov. Kulturkredsen har ligeledes gennem årene stået fadder til bl.a. en omfattende koncertvirksomhed, Slagelse Garden, Børneteater, Nordisk Festuge, Bevaringsforeningen og Picnickoncerterne i Slagelse Lystanlæg. Middelalderåret 1999 blev markeret af Middelalderlauget med opførelsen af et Danehof.

H.C.Andersen-året 2005 blev for kulturkredsen et højdepunkt med et væld af arrangementer bl.a. folkedans, kabaret, eventyrparade, samt en tegne- og stilkonkurrence for børn. Ideen om at få opsat kulisserne fra filmen Unge Andersen på Slagelse Museum blev også realiseret.

Kulturkredsen har i årenes løb stået for ni bogudgivelser og medvirket ved yderligere ni udgivelser og publikationer.

Kulturelt Samråd i Korsør blev oprettet den 1. april 1973 som en paraplyorganisation for at koordinere, støtte og vejlede de i Korsør Kommune musisk-kulturelle foreninger og andre initiativtagere der arbejder med et kulturelt sigte. Foreningen var organiseret med et repræsentantskab bestående af to medlemmer fra de optagne foreninger, og med en daglig ledelse af et forretningsudvalg bestående af syv medlemmer, hvoraf det ene var udpeget af Korsør Byråd.

Samrådet havde adresse på Korsør Bibliotek med lønnet sekretær af Korsør Kommune.

Samrådet var repræsenteret som medlem af Korsør Kommunes Kulturpulje som fordelte midler til kulturelle aktiviteter efter ansøgning.

Samrådet var tillige medarrangør og aktiv deltager i en årlig kulturkonference i samarbejde med Korsør Kommune.

Kulturelt Samråd i Skælskør blev i 1998 dannet efter ønske fra kulturlivet og børne- og kulturudvalget for at skabe bedre grobund for de kulturelle græsrødder og igangsætte nye kulturelle tiltag. I 1999 arrangeredes en middelalderdag hvorfra foreningen Skælskør 2000 udsprang. Samrådet uddelte økonomiske støtte eller afgav underskudsgarantier til en række kulturaktiviteter, ligesom bogudgivelse og cd-udgivelser med bl.a. lokal visesang er tilvejebragt med støtte fra Samrådet.

Samrådet har støttet amatøraftener i Bøgelunde Forsamlingshus og arbejdet for oprettelse af et kulturhus. Samrådet har ydet praktiske hjælp ved udlejning af borde og bænke, samt formidlet viden om hvordan en løs idé til at blive til et vellykket arrangement.

I Hashøj kommune var der ikke noget Kulturelt Samråd, men en række ildsjæle som hver især eller i samarbejdende grupper understøttede det kulturelle arbejde i samarbejde med og med økonomisk støtte fra Hashøj kommune.

Hashøj-Gruppen, en billedkunstnergruppe holder årlige udstillinger på Falkensteen Gods.

En aktiv turistgruppe bestående af Keramikere, Gerlev Legepark, Skolemuseum, Bagerimuseum, Pileværksted og Lokalhistorisk arkiv arrangerer hvert år Hashøj åbner døren.

De fra den gamle Hashøj kommune allerede eksisterende kunstner- og aktivitetsgrupper vil fortsætte det høje kulturelle aktivitetsniveau efter kommunesammenlægningen.