Nyhedsbrev november 2020

Kære kulturaktører

Nu nærmer julen og det nye år sig med hastige skridt. 2020 har været et anderledes år, og for mange af jer dybt frustrerende. Og desværre byder vinteren heller ikke på mange af de arrangementer og aktiviteter vi alle havde glædet os til.

Selv om vinteren banker på og dele af landet nedlukkes, indgås der stadig nye nationale aftaler blandt folketingets partier om støtteordninger for kulturlivet. Dette kan være relevant for nogle af jer.

Der er indgået aftale om, at Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter under Kulturministeriet forlænges.

Der vil være mulighed for, at kulturaktører kan søge tilskud til nye eller allerede planlagte aktiviteter. Puljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Puljen på 300 millioner vil fra i dag kunne søges til nye eller planlagte kulturaktiviteter i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. december 2020.

I begyndelsen af januar bliver der åbnet for ansøgninger til perioden fra den 1. januar til den 31. januar 2021.

I kan læse mere om puljen på Kulturministeriets hjemmeside her:

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/aktivitetspulje-til-kulturaktiviteter/  

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger.

Hvis man har spørgsmål til puljen kan kulturministeriets corona-hotline kontaktes på 33 74 50 00

Generelt vil vi opfordre jer til at følge med på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor puljerne og hjælpepakker løbende offentliggøres https://slks.dk/covid-19/ Og det kan også være en god ide at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Kulturministeriet, så man får direkte besked hvis nye puljer etableres.

De bedste hilsner fra:

Kulturafdelingen

Venlig hilsen

Magnus Simon Puck

Kulturmedarbejder

Kære kulturaktører:

Nu er sommerferien begyndt. Foråret har været en prøvelse, og for mange af jer dybt frustrerende. Og desværre byder denne sommer heller ikke på mange af de arrangementer og aktiviteter vi alle havde glædet os til. Hvordan sen-sommeren, efteråret og vinteren bliver ved ingen af os endnu.
Fra Kulturafdelingen vil vi alligevel ønske jer en dejlig sommer. Afdelingen er bemandet hele sommeren og kan kontaktes på kultur@slagelse.dk

Selv om sommeren banker på, indgås der i denne tid en lang række aftaler blandt folketingets partier om støtteordninger for kulturlivet, og tidligere vedtaget tilskud åbnes op for ansøgning. Nogle af disse kunne være relevante for nogle af jer.

Se Nyhedsbrevet fra Kulturafdelingen Slagelse Kommune.
Da dokumentet er af en god størrelse, kan der godt, afhængigt af Internet hastighed, være en smule ventetid.
Prøv også at lytte til de spændende Podcasts.