Bliv medlem

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler årligt kontingent. 

Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra indbetaling af det fastsatte kontingent. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter meddelelse om afslaget. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Priser

75 kr. pr. år for privatpersoner
Oplys navn, adresse, tlf. og mail.

150 kr. pr. år for foreninger, institutioner, virksomheder m.fl.
Oplys navn, kontaktperson, adresse, tlf., mail og vedhæft logo i høj opløsning, hvis vi må  reklarmere på sociale medier.

Tilmelding sker på kontakt@slagelsekulturraad.dk