Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5-7 valgte medlemmer, 2 suppleanter samt 1 repræsentant udpeget af Slagelse Kommune. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Formand

Karen Sieling
kontakt@slagelsekulturraad.dk 

Næstformand/Kasserer

Frederik Karstrøm Frederiksen
frederik@slagelsekulturraad.dk

Webmaster

Stina Rosenborg

Bestyrelsesmedlemmer

Hanne Liechti
Hans-Jørn Andersen
Lotte Brøns
Jørgen Bjørn Rasmussen

Suppleant

Pt. ingen

Repræsentant for Slagelse Kommune

Marie Mejer

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere