Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse via e-mail. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Læs vedtægter for yderligere information om generalforsamlinger.

Indkaldelse d. 19. marts

Referater fra ordinærer generalforsamlinger

Referat 1. feb. 2023 Referat d. 21. juni 2022

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere