Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt balance. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Regnskabet revideres af 1 af generalforsamlingen valgte revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges 1 revisor for 1 år. Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse foreningens bogføring og beholdninger.

Læs vedtægter for yderligere information om regnskabet.

Se regnskabet for 2023 Se regnskabet for 2022

Aktuelt fra Slagelse Kulturråd

Læs flere