Kontaktinfo bestyrelsen Slagelse Kulturråd 2018 - 2019:

 Hedvig Koefoed (Formand)
4230 Skælskør
Tlf.: 5154 2709
hedvig@slagelsekulturraad.dk

Peter Thieme (Næstformand)
4200 Slagelse
Tlf.: 4095 0075
 peter-t@slagelsekulturraad.dk

Christina Petersen (Sekretær)
4230 Skælskør
Tlf.: 5132 9893
christina@slagelsekulturraad.dk

Visti Petersen (Kasserer / Webmaster)
4220 Korsør
Tlf.: 2946 9149
 visti@slagelsekulturraad.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Troels Brandt
4200 Slagelse
Tlf.: 8832 6345
 troels@slagelsekulturraad.dk

Peter Sonne
4200 Slagelse
peter-s@slagelsekulturraad.dk

Karen Sieling
4230 Skælskør
Tlf.: 5059 4512
 karen@slagelsekulturraad.dk

Suppleant:
Ellen Karberg
4220 Korsør.
 ellen@slagelsekulturraad.dk

Bestyrelsesmedlem udpeget af Slagelse kommune:

Morten Hass Augustsen
Byrådsmedlem
4200 Slagelse
mhasa@slagelse.dk  

Kultur og Fritid
Rådhuspladsen 7, 1. sal
4200 Slagelse
Tlf.: 5857 4245
kultur@slagelse.dk

Slagelse Kommune Kultur og Fritid 

CVR nr. Slagelse Kulturråd: 33672780

Den nye bestyrelse 2018 – 2019, bænket på H.C.Andersens Latinskole i Slagelse,
under skarpt opsyn fra katederet, om ikke af Simon Meisling, så af formand Hedvig Koefoed.