Kontaktinfo bestyrelsen Slagelse Kulturråd 2019 - 2020:

 Hedvig Koefoed (Formand)
4230 Skælskør
Tlf.: 5154 2709
hedvig@slagelsekulturraad.dk

Peter Thieme (Næstformand)
4200 Slagelse
Tlf.: 4095 0075
 peter-t@slagelsekulturraad.dk

Lasse Kløcker (Sekretær)
4200 Slagelse
Tlf.: 2623 4241
lasse@slagelsekulturraad.dk

Visti Petersen (Kasserer / Webmaster)
4220 Korsør
Tlf.: 2946 9149
 visti@slagelsekulturraad.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Troels Brandt
4200 Slagelse
Tlf.: 8832 6345
 troels@slagelsekulturraad.dk

Christina Petersen
4230 Skælskør
Tlf.: 5132 9893
christina@slagelsekulturraad.dk

Karen Sieling
4230 Skælskør
Tlf.: 5059 4512
 karen@slagelsekulturraad.dk

Suppleant:
Lotte Brøns
4220 Korsør
tlf.: 4095 2413
lotte@slagelsekulturraad.dk 

Suppleant:
Tove Madsen

4220 Korsør
Tlf.: 3539 3283
tove@slagelsekulturraad.dk

Bestyrelsesmedlem udpeget af Slagelse kommune:

Morten Hass Augustsen
Byrådsmedlem
4242 Boeslunde
mhasa@slagelse.dk  

Revisor:
Joachim Castenschiold
Borreby
4230 Skælskør

Revisorsuppleant:
Ove Sandholdt
4241 Vemmelev

Kultur og Fritid
Rådhuspladsen 7, 1. sal
4200 Slagelse
Tlf.: 5857 4245
kultur@slagelse.dk

Slagelse Kommune Kultur og Fritid 

CVR nr. Slagelse Kulturråd: 33672780