Nyhedsbrev – Februar 2024

Kære medlemmer af Slagelse Kulturråd

Det er ved at være tid til vores årlige generalforsamling og opsamling på året, der er gået. Derfor er det også tid til at gøre tanker om, hvor vi nu skal hen.

Årets aktiviteter

Vi har i det forgange år arbejdet med at modernisere foreningen og skærpe vores profil. Bestyrelsen har formuleret en ny strategi, mission og vision.

Det nye grundlag betyder også, at vi har formuleret nye vedtægter, som vi håber, at generalforsamlingen vil godkende.

Vi har også hentet hjælp udefra til at skabe en visuel identitet, der matcher tanker for fremtiden – for det nye Slagelse Kulturråd. Et kulturråd der er med til at binde kulturlivet sammen.

Vi arbejder ud fra en vision om et stærkt, bredt og levende kulturliv, hvor vores mission er at formidle og understøtte etablerede og nye kulturaktører i kommunen. Det gør vi ved at skabe nye samarbejder på tværs af kulturaktører, som man kan se illustreret i tråden i det nye logo. Vi varetager naturligvis også medlemmernes interesser i samarbejde med Slagelse Kommune.

I 2023 og 2024 har bestyrelsen i Slagelse Kulturråd qua vores samarbejdsaftale med Slagelse Kommune arbejdet med følgende områder:

  • Høring vedr. Budget 2024, hvor vi udtrykte vores generelle bekymring for kulturlivet i kommunen efter budgetreduktionerne i 2023 og de fremlagte forslag for 2024. Vi glædede os trods alt over, at flertalspartierne trods den økonomiske situation fortsat var enige om, at prioritere børnenes møde med kulturen. For det enkelte menneske er det af afgørende betydning at møde kulturen på et tidligt tidspunkt i livet for at kunne etablere kontakt og/eller opretholde kontakten til kultur- og foreningslivet på et senere tidspunkt i livet.
  • Deltagelse i arbejdsgruppemøder om ny sundhedspolitik 2024-2034 for Slagelse Kommune.
  • Høring vedr. ny sundhedspolitik 2024-2034 for Slagelse Kommune, hvor vi var positive over, at den mentale sundhed og fællesskaberne er udvalgt som vigtige faktorer i det gode liv – for det er særligt her, at vi ser at kulturen er og kan være en vigtig medspiller. Med anerkendte internationale analyser og projekter i hånden kan vi se, at netop kulturens oplevelser og fællesskaber er det, som folk vægter som en del af det gode liv – der hvor vi måske på trods af sygdom og udfordringer finder velvære, føler os veltilpas eller ligefrem er lykkelige. Og måske særligt i de kulturelle fællesskaber er der lidt højere til loftet, med plads til både iagttagelse, deltagelse og involvering.
  • Fornyelse af femårig samarbejdsaftale mellem Slagelse Kulturråd og Slagelse Kommune.
  • Høring vedr. sammenlægning af Puljen til kulturelle formål og Puljen til børn og unges møde med kunsten. Her stillede vi spørgsmål til behov for en sammenlægning og påpegede det unødvendige i at bringe ansøgerne i stærkere konkurrence, når der i dag er ansøgere i begge puljer.

Nye tider og nye kræfter

Og så til hvor vi nu skal hen: Visionen er klar – et stærkere kulturliv, som kan samle sig, styrke hinanden og skabe nye tiltag. Vi har lagt fundamentet, men vi mangler kræfterne og tiden til at følge visionerne til dørs. Her har vi brug for jer! Både som medlemmer og også som sparringspartnere i den videre proces.

Ved generalforsamlingen vil der være flere åbne pladser i bestyrelsen. Både Karen Sieling, formand, Frederik Karstrøm, næstformand, Hanne Liechti og Jørgen B. Rasmussen har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Det kan virke voldsomt. Men grunden er, at vi alle er aktive kulturaktører med mange bolde i luften og derfor ikke har tiden og overskuddet til at give foreningen det skub, som vi mener, der nu skal til. Hvis altså den skal ud over rampen og have fat i hele Slagelse Kommunes kulturliv, som er målet.

Der er fire bestyrelsesmedlemmer, der udtræder, men der skal vælges tre-fem nye medlemmer for at leve op til vedtægterne.

Vi håber, I vil støtte op om foreningen og stille op og tage del i det arbejde, der ligger forude. Vi har i hvert fald gjort vores for at skabe en fornuftig grobund og mulighed for det videre arbejde. Bestyrelsen har i februar måned igangsat et arbejde med at hverve flere medlemmer, og vi oplever en stigende interesse for kulturrådets arbejde. Det er vi jo glade for.

Og vi skal have flere med! Så kender I nogen i kulturlivet som endnu ikke er medlem, så prik dem på skulderen eller tag dem med til generalforsamling tirsdag d. 19. marts. Kig forbi vores nye hjemmeside for at se en liste over alle medlemmerne. I er velkomne til at videresende dette nyhedsbrev til interesserede læsere.

Vi håber på at se mange af jer til generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 18:30 i Salonen 4xk i Skælskør. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til forplejning bedes I tilmelde jer senest torsdag d. 14. marts.

Med venlig hilsen

Karen Sieling, formand
Frederik Karstrøm, næstformand